Poisťovníctvo

Majetkové poistenie

Stali ste sa majiteľom nehnuteľnosti? Podnikáte ako živnostník? Vlastníte firmu? Obávate sa nečakaných udalostí ako sú požiar, úder blesku, výbuch, povodeň, záplava, krupobitie, výchrica, pády predmetov, zosuvy pôdy, zrútenia skál a lavín, zemetrasenie, krádež, lúpež, vandalizmus, vodovodná udalosť, prepätie alebo zodpovednosť voči tretím osobám? Môžu Vám zamestnanci spôsobiť škodu, ktorú nedokážu nahradiť? Ručíte za vaše výrobky, ktoré nikdy nemôžu mať žiadnu vadu?

Uzatvorením kvalitného poistenia máte istotu, že vložené prostriedky do poistenia sú bezpečnou investíciou a v prípade nečakanej udalosti poisťovňa uhradí vzniknuté škody.

Životné poistenie

Cítite potrebu zabezpečiť sa v dôchodku? Chcete zabezpečiť svojich blízkych pre prípad tragických udalostí? Obávate sa insolventnosti pri splácaní úveru pri chorobe či úraze, ktoré vás môžu vyradiť z pracovného procesu na dlhšiu dobu?

Tieto riziká pokryjete kombinovaným životným poistením s kapitálovým výnosom, úrazovým pripoistením, odškodnením pri P.N., pri trvalej invalidite s oslobodením od platenia poistného atď.

Poistenie motorových vozidiel

Poznáte riziká motorizmu? Počuli ste o nich? Denne nás informujú v médiách o nehodách na cestách a štatistiky vykazujú počty smrteľných prípadov, ťažko i ľahko zranených i výšky škôd na vozidlách a inom majetku. Každý sa môže stať účastníkom nehody a potom sa naskytujú otázky, či bude škoda spôsobená iba nám alebo spôsobíme škodu aj niekomu inému? Bude pri nehode niekto zranený, alebo nebodaj usmrtený?

Škody, ktoré spôsobíte niekomu inému kryje povinné zmluvné poistenie určené zákonom. Avšak škody na vašom vozidle a majetku vyriešite havarijným poistením vozidla.

Chcete využiť naše služby? Kontaktujte nás!